ครัวกลางคืออะไร ครัวกลางในร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นแบบไหน

ครัวกลางคืออะไร ครัวกลางในร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นแบบไหน

ในยุคปัจจุบันทุกร้านอาหารมีครัวกลาง ส่วนใหญ่ครัวกลางจะถูกซ่อนอยู่หลังประตูลับ จุดประสงค์หลักของการมีครัวที่ซ่อนอยู่คือเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมดที่เสิร์ฟในร้านอาหารนั้นถูกจัดเตรียมไว้ หลายคนไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครัวกลาง ดังนั้น พวกเขาอาจมีความคิดอุปาทานเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ในความเป็นจริง ครัวส่วนกลางทำงาน ประกอบด้วยครัวและฐานพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆ

ครัวกลางคืออะไร

ครัวกลางคืออะไร

ครัวส่วนกลางโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันหลายประการ

ครัวส่วนกลางโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันหลายประการ ประการแรก มีพื้นที่จัดเก็บและเตรียมอาหารที่จะให้บริการแก่ลูกค้าในภายหลัง พื้นที่เหล่านี้เตรียมอาหารสำหรับบริการและจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจนกว่าพนักงานเสิร์ฟจะรับหรือส่งไปยังโต๊ะลูกค้าโดยตรง ถัดมาเป็นพื้นที่ประกอบอาหารก่อนส่งให้ลูกค้าผ่านบริกรหรือพนักงานจัดส่ง อาจมีจุดล้างจานและทำความสะอาดตลอดจนสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ เช่น ภาชนะและช้อนส้อม สุดท้าย อาจมีพื้นที่เตรียมไปให้บริการลูกค้า

ครัวกลางคืออะไร

ครัวกลางคืออะไร

ครัวกลางอยู่ในร้านอาหารเกือบทุกแห่งในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการอาหารแก่ลูกค้า การจ้างเชฟที่รอบรู้ในครัวส่วนกลางช่วยให้มั่นใจว่าอาหารทั้งหมดที่เสิร์ฟโดยพนักงานเสิร์ฟมีรสชาติดีและปลอดภัยต่อการกิน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีครัวกลางที่จัดไว้อย่างดี หากคาดว่าพนักงานเสิร์ฟจะเสร็จงานตรงเวลาในแต่ละคืน

ครัวกลางคืออะไร

ครัวกลางคืออะไร

ห้องครัวส่วนกลางของร้านอาหารมักจะถูกซ่อนจากการมองเห็น

ห้องครัวส่วนกลางของร้านอาหารมักจะถูกซ่อนจากการมองเห็น เว้นแต่สถานประกอบการจะใช้เป็นประจำหรือมีการจองกิจกรรมพิเศษ อย่างไรก็ตาม หลายคนเข้าใจว่าห้องครัวส่วนกลางทั่วไปทำงานอย่างไรโดยอิงจากประสบการณ์ครัวที่บ้านในอดีตกับครัวในบ้าน ครัวกลางของร้านอาหารมักจะถูกซ่อนจากการมองเห็น เว้นแต่สถานประกอบการจะใช้เป็นประจำหรือมีการจองกิจกรรมพิเศษ