ออกแบบครัวในโรงพยาบาล

มาตรฐานในการ ออกแบบครัวในโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง

โรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นสถานที่ ในการบริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยใน ที่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ารับบริการยังโรงพยาบาล ดังนั้นเรื่องของการปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มีโภชนาการที่เหมาะสม และสดสะอาด มีความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบครัว จะต้องดีและเหมาะสมด้วย

การออกแบบครัวในโรงพยาบาล ต้องมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ทำครัว ที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแก๊สหรือระบบน้ำ จะต้องมีการออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ทนต่อแรงกดทับ อีกทั้งไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค จุลินทรีย์ต่างๆ และจะต้องง่ายต่อการบำรุงรักษา หรือดูแลความทำความสะอาด และจะต้องมีพื้นที่กว้างพอสมควร ในการที่จะคนเสิร์ฟอาหาร ไปบริการกับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลต่างๆนั่นเอง

ดังนั้นเรื่องของการออกแบบครัว จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากออกแบบดีและมีความเหมาะสม ก็จะส่งผลไปให้การบริการและรสชาติอาหาร อีกทั้งคุณภาพของอาหารนั้นดีตามขึ้นไปด้วยอีกต่างหาก โดยมาตรฐานในการออกแบบครัวในโรงพยาบาลนั้น มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น

หลักการออกแบบครัวในโรงพยาบาล

  1. จะต้องมีบริเวณสำหรับการปรุงอาหาร ที่กว้างและเหมาะสม สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวในการปรุงอาหารได้อย่างสะดวก
  2. มีการออกแบบให้บริเวณในการปรุงอาหาร ให้สะอาด มีระเบียบเรียบ
  3. ออกแบบระบบเตือนภัยที่เหมาะสม
  4. มีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้ที่พักขยะหรือบริเวณบำบัดน้ำเสีย
  5. พื้นผนังของครัว ต้องทำมาจากวัสดุถาวร มีความแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย สภาพดีสะอาดหมดจด
  6. เคาน์เตอร์หรือโต๊ะสำหรับปรุงอาหาร หรือบริเวณเตาแก๊ส จะต้องทำมาจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
  7. มีปล่องควันหรือพัดลมดูดอากาศ ที่สามารถที่จะดูดควันจากการปรุงอาหารได้
  8. มีการจัดวางอุปกรณ์สำหรับทำครัวต่างๆ สะดวก สามารถปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถนำมาใช้ ในการออกแบบครัวโรงพยาบาล ให้ดี มีมาตรฐาน หากอาหารปรุงจากห้องครัวที่มีมาตรฐาน ก็สามารถที่จะนำสุขภาพที่ดีให้กับผู้ป่วย ที่มารับบริการได้