อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ

อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

ในปัจจุบันนี้หลายๆคนต่างก็พูดถึง ไวรัส covid19 ที่มีความร้ายแรงและระบาดไปทั่วโลก หลายๆประเทศต่างก็มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเพราะรู้สึกได้ถึงพิษภัยของไวรัสนี้แล้ว และเนื่องจากเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน จึงทำให้หลายๆคนต่างก็พยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้ไวรัสนั้นระบาดได้น้อยลง

ยกตัวอย่างเช่นหน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้นสามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 75% ช่วยฆ่าเชื้อต่างๆได้อย่างดีรวมไปถึงมาตรการในการรักษาความสะอาดของตนเองเช่นการล้างมือบ่อยๆก็จะทำให้ลดโอกาสในการติดเชื้อได้น้อยลง

นวัตกรรมของไทยเรานั้นก็มีไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนั่นก็คือ อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยที่นำเอาอุปกรณ์ต่างๆมาดัดแปลงเป็น เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค ซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีไม่น้อยสำหรับการปกป้องตนเองจากการไปรับเชื้อในที่ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเสียงทั้งนั้นทำให้มีโอกาสก้าวได้อย่างไม่ได้ตั้งใจ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคไวรัสถือได้ว่าส่วนช่วยในการคัดกรองคนได้มากหากงตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม

อุโมงค์ฆ่าเชื้ออุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

ถือเป็นแนวทางในการกำจัดไวรัสได้อย่างดีได้อย่างดีโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและอัด ยกตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นต้องทำงานในพื้นที่และต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมากในนั้น ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงจากจึงเป็นสถานที่เสี่ยง ไปการแพร่ระบาดของไวรัส จากนั้นอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส จึงเป็นปราการด่านแรกที่จะทำความสะอาดพนักงานที่มาจากบ้านและสถานที่เสี่ยงเงินอื่นๆ ต้องมีมาตรการอย่างอื่นควบคู่กันด้วยเช่นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75% รวมไปถึงให้มีโซเชียล distancing ที่เพียงพอไม่รวมกลุ่มกันมากจนเกินไป ซึ่งหากทำได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างดี

 

โดยหลักการของอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสจะมีการ ประ ประยุกต์มาจากอุปกรณ์ฉีดพ่น และระบบกระแสไฟฟ้ามาปรับเปลี่ยนเป็นอุโมงค์ที่สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการนำสิ่งที่มีแล้วมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเลย  ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยอย่างแท้จริงซึ่งสามารถประดิษฐ์คิดค้นและนำมาใช้ต่อยอดได้อย่างทันท่วงทีในยุคที่โควิดระบาดในขณะนี้

สถานที่ต่างๆที่มีผู้คนทุกอย่างเช่นตลาดนัดโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าก็สามารถนำอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสไปตั้งไว้ที่หน้าประตูทางเข้าออกได้ทุกทางเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าออกสถานที่นั้นได้อย่างดี สนนราคาในการประดิษฐ์มงคลน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสน่าจะไม่ถึงหมื่นบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากใครสามารถที่จะมีงบประมาณ เพียงเล็กน้อยสถานประกอบการก็สามารถทำขึ้นเองได้หรือหาซื้อจากนวัตกรรมของคนไทยได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

สำหรับอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส