อุโมงค์สเปรย์ พ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด19

อุโมงค์สเปรย์ พ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด19

เมื่อมีเหตุการณ์ ไวรัสระบาด สิ่งที่ตามมาคือ ความสูญเสีย และการเสียชีวิตของคนในหมู่มาก และในปีนี้เอง ถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของคนไทยและคนทั่วโลก ซึ่งในทุกๆ 100 ปี จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัย รวมไปถึงภัยที่เกิดจากไวรัสแพร่เชื้อต่างๆ ที่เราได้พบเจอกันอยู่ในขณะนี้

ซึ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ อยู่ในระยะคงตัว รัฐบาลนั้นมีมาตรการออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น พรกฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว ที่ห้ามไม่ให้ออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 10:00 จนถึง 05:00 น รวมไปถึงการหยุดงานและหยุดกิจกรรมต่างๆในการรวมกลุ่มกัน ของคนทุกคนในประเทศด้วย ซึ่งก็มีส่วนทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก และมีความเสียหายหลายแสนล้านบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เห็นแก่ชีวิตและ ประโยชน์โดยรวมของประชาชน เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือกัน ในการป้องกันไม่ให้ไวรัสระบาด ไปมากกว่านี้

ดังนั้นจึงมีเด็กไทยหลายๆคน ที่รวมตัวกันเพื่อสร้าง สิ่งที่จะสามารถ ป้องกันเชื้อไวรัส ได้ในระดับหนึ่ง นั่นก็คือ อุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งจะฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ได้มากกว่า 90%

อุโมงค์สเปรย์ พ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสได้จริงหรือไม่

ถึงแม้ว่าอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ จะไม่มีหลักฐานยืนยัน อยากได้ชัดว่าป้องกันไวรัสระบาดได้ 100% เต็มแต่ก็ถือได้ว่า เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนจำนวนมากจึงยากที่จะควบคุมได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือด่านหน้า ที่จะช่วยคัดกรอง คนที่ออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งอาจจะรับเชื้อมาโดยไม่ตั้งใจ ผ่านสเปรย์ฆ่าเชื้อรูปกรอบสี่เหลี่ยม ที่จะต้องเดินผ่าน ก่อนที่จะเข้าไปในโรงงานหรือสถานที่ปิดอื่นๆ ซึ่งก็น่าจะเป็นหลักการที่ดี ในการช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

นอกจกานี้ยังสามารถเพิ่มการดูแลด้านระบบปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรครวมทั้งการอบโอโซน ชำระล้างบัตรสำหรับจอดรถของห้างสรรพสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกหนก่อนเอาไปใช้เวียนให้กับลูกค้าคนถัดไป, เตรียมตัวด้านบริการเร่งด่วนสำหรับในการนำส่งโรงหมอเมื่อตรวจเจอหรือมีการขอร้อง, ประกาศเสียงตามสายแล้วก็จัดตั้งป้ายเนื้อความโปรโมทข้างในห้างสรรพสินค้ารวมทั้งรอบๆหน้าร้านรวงต่างๆเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตัวที่ถูกได้อีกด้วย

อุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ 

สอบถาม สั่งซื้อ 095-7163650