ออกแบบครัวโรงแรม ออกแบบครัวร้านอาหาร ออกแบบครัวโรงงาน

ออกแบบครัวโรงแรม ออกแบบครัวร้านอาหาร ออกแบบครัวโรงงาน

ออกแบบครัวโรงแรม ออกแบบครัวร้านอาหาร   ออกแบบครัวโรงงาน บทความนี้จะมาเล่าถึง การออกแบบห้องครัวที่ดี ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ การออกแบบครัว ไม่ยากอย่างที่คิดโดยหลักการการออกแบบห้องครัว ไม่ว่าจะเป็น ออกแบบครัวโรงแรม ออกแบบครัวร้านอาหาร ออกแบบครัวโรงงาน

ใช้หลักการออกแบบที่ไม่แตกต่างกัน โดยยึดหลักการใช้งานที่สะดวก การจัดวางที่ง่ายต่อการใช้งาน การดูแลรักษาโดยง่าย การแบ่งแยกสัดส่วนให้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งตามพื้นที่ใช้งานเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนพิ้นที่เตรียมอาหาร เก็บวัตถุดิบ  prep ส่วนครัวร้อน ครัวเย็น  cooking zone ส่วนล้าง washing ส่วนเก็บ store โดยสัดส่วนการ ออกแบบครัวโรงแรม การ ออกแบบครัวร้านอาหาร การ ออกแบบครัวโรงงาน การแบ่งพื้นที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานในแต่ละส่วน โดยยึดหลักทำงานสะดวกดูแลเก็บรักษาง่ายเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการใช้งานและสัดส่วนของพื้นที่ครัวต้องเหมาะสมกับพื้นที่ส่วนของลูกค้าไม่มากหรือน้อยเกินไป