เตาฝรั่ง 4 หัว เตาฝรั่ง 2 หัว   

เตายุโรป เรียกตามประเภทเตาที่ใช้ในโซนแถบยุโรป อเมริกา ออกแบบมาสำหรับวางหม้อที่มีก้นเรียบ ใช้ไฟไม่แรงมาก จุดดีคือสามารถทำได้หลายหัวเตา ภายใต้พื้นที่น้อย ๆประหยัดพื้นที่
ประเทศไทยจะดัดแปลงมาใช้สำหรับอาหาร ประเภทต้ม ยำ ลวก

Showing all 3 results