เครื่องดูดควัน

เครื่องดูดควัน
2000x900x500 mm.

Description

เครื่องดูดควัน

2000x900x500 mm.