เครื่องดูดควัน

เครื่องดูดควัน
4000x900x500 mm.

Description

เครื่องดูดควัน

4000x900x500 mm.