Sale!

เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว

Original price was: 25,000.00฿.Current price is: 19,500.00฿.

หากคุณเป็นร้านอาหารครัวจีน ที่ต้องการใช้ เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว เตาจีน 3 หัว เพื่อทำอาหารประเภทที่ต้องการใช้ไฟแรงในการประกอบอาหารจีน เราสามารถผลิตตามความต้องการของขนาดความแรงของหัวเรา ไม่ว่าจะเป็น หัวเตา kb-5 ,หัวเตา kb-7,หัวเตาเฮอร์ริเคน

Description

เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว

จำหน่าย เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว เหมาะสำหรับร้านอาหาครัวจีน สำหรับอาหารที่ต้องการไฟแรง

หากคุณเป็นร้านอาหารครัวจีน ที่ต้องการใช้ เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว เตาจีน 3 หัว เพื่อทำอาหารประเภทที่ต้องการใช้ไฟแรงในการประกอบอาหารจีน เราสามารถผลิตตามความต้องการของขนาดความแรงของหัวเตา ไม่ว่าจะเป็น หัวเตา kb-5 ,หัวเตา kb-7,หัวเตาเฮอร์ริเคน

เตาจีนเราสามารถผลิต เตาจีน 2 หัว เตาจีน2หัว ตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจของคุณ ตามขนาด สเปค ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งแบบมีร่องน้ำหน้าเตา หลังเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวก การดูแลรักษา เพื่อถูกต้องตามหลักอนามัย

You may also like…