5 ขั้นตอนการทำงาน เครื่องดูดควันครัวไทยในร้านอาหาร

5 ขั้นตอน การติดตั้งและใช้งานเครื่องดูดควันในครัวไทย

งานครัวสแตนเลสในบ้าน - โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส-คิท แอนด์ ฟู้ดส์ เซอร์วิส

 1. การเลือกเครื่องดูดควัน
  • เลือกเครื่องดูดควันที่เหมาะสมกับขนาดของครัวและปริมาณการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ครัว ประเภทของอาหารที่ปรุง และปริมาณควันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 2. การติดตั้งเครื่องดูดควัน
  • ติดตั้งเครื่องดูดควันให้เหมาะสมกับตำแหน่งของเตา โดยให้มีระยะห่างที่เพียงพอเพื่อให้ดูดควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดูดควันติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานในครัว
 3. การเดินสายไฟและท่อน้ำมัน
  • เดินสายไฟฟ้าและท่อน้ำมันอย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยควรให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือการรั่วไหลของน้ำมัน
 4. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดฟิลเตอร์และส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดูดควันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน และป้องกันการสะสมของไขมันและสิ่งสกปรกที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
 5. การตรวจสอบและทดสอบการทำงาน
  • หลังจากการติดตั้งและทำความสะอาด ควรตรวจสอบและทดสอบการทำงานของเครื่องดูดควันเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการใช้งาน

การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การใช้งานเครื่องดูดควันในครัวไทยของร้านอาหารมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การติดตั้งเครื่องดูดควันสำหรับร้านอาหารมีขั้นตอนสำคัญอย่างไร

การติดตั้งเครื่องดูดควันสำหรับร้านอาหารเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยในครัว โดยเฉพาะในครัวไทยที่มีการใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีกลิ่นแรงและควันเยอะ การติดตั้งเครื่องดูดควัน (hood หรือ range-hood) มีขั้นตอนสำคัญดังนี้

งานครัวสแตนเลส - โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส-คิท แอนด์ ฟู้ดส์ เซอร์วิส

 1. การวางแผนและการเลือกเครื่องดูดควัน
  • เลือกเครื่องดูดควันที่เหมาะสมกับขนาดของครัวและประเภทของการทำอาหารที่ร้านจะใช้ เช่น ครัวไทยมักมีควันและกลิ่นแรงจากการทอดและผัด ดังนั้นควรเลือกเครื่องดูดควันที่มีกำลังสูง
  • พิจารณาขนาดของ hood เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เตาทั้งหมด ซึ่งจะช่วยในการดูดควันและไอน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบสเปคของมอเตอร์เครื่องดูดควันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการดูดอากาศได้เพียงพอ
 2. การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
  • วัดขนาดและตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งเครื่องดูดควันให้แม่นยำ ตรวจสอบว่ามีพื้นที่เพียงพอและไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ตำแหน่งติดตั้งควรอยู่เหนือเตาและมีความสูงที่เหมาะสม (ปกติประมาณ 65-75 เซนติเมตรเหนือเตา) เพื่อให้การดูดควันมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. การติดตั้งท่อดูดอากาศและท่อดูดควัน
  • ติดตั้งท่อดูดอากาศและท่อดูดควันให้ตรงกับตำแหน่งของเครื่องดูดควันและต่อออกไปสู่ภายนอกอาคาร ท่อควรมีขนาดที่เหมาะสมและไม่ยาวหรือมีการหักมุมมากเกินไป เพราะจะลดประสิทธิภาพในการดูดควัน
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อให้แน่นหนาและไม่มีรอยรั่ว เพื่อป้องกันการรั่วไหลของควันและไอน้ำมันในครัว
  • หากเป็นไปได้ ใช้ท่อที่มีวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี เช่น ท่อสแตนเลส
 4. การติดตั้งเครื่องดูดควัน
  • ติดตั้งเครื่องดูดควันตามคู่มือการติดตั้งที่แนบมาโดยผู้ผลิต โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบการยึดติดของเครื่องดูดควันให้มั่นคงและปลอดภัย เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
  • ต่อสายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อกราวด์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 5. การทดสอบและการทำความสะอาดเครื่องดูดควัน
  • หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ควรทำการทดสอบการทำงานของเครื่องดูดควัน โดยเปิดเครื่องและตรวจสอบว่ามีการดูดควันและไอน้ำมันได้ดี ไม่มีการรั่วไหลของควัน
  • ตรวจสอบว่ามอเตอร์เครื่องดูดควันทำงานได้เงียบและมีประสิทธิภาพ ไม่มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนมากเกินไป
  • การทำความสะอาดเครื่องดูดควันควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยการล้างฟิลเตอร์และทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดูดควัน เพื่อป้องกันการสะสมของไขมันและสิ่งสกปรกที่อาจลดประสิทธิภาพในการดูดควัน
  • ฟิลเตอร์ควรล้างหรือเปลี่ยนเป็นประจำตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยทั่วไปแล้วควรล้างฟิลเตอร์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นถ้ามีการใช้งานหนัก

การติดตั้งเครื่องดูดควันที่ถูกต้องและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ครัวในร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่น่าทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดควันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมของไขมันและสิ่งสกปรกในระบบดูดควัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา