เตาไทย

เตาไทย
1200x700x850+150 mm.

Description

เตาไทย

1200x700x850+150 mm.