Tag Archives: ครัวร้านอาหาร

ออกแบบครัว

ออกแบบครัว
ออกแบบครัวที่ดีต้องเหมาะกับพื้นที่ การใช้งานสะดวก และปลอดภัยทำอย่างไร การออกแบบครัวที่เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ถูกต้องและใช้งานสะดวกสบาย คือต้องยึดหลักการใช้งานให้สะดวกและเกิดความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องออกแบบห้องครัว เหมือนกับต้องมีการออกแบบบ้านต้องมีการวางแผนผังการจัดวางอุปกรณ์และงานระบบให้รองรับการการใช้งาน แต่ละอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเลือกมาใช้ จะทำให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยอีกด้วย   การออกแบบครัวและแบ่งโซนพื้นที่ห้องครัว   การออกแบบครัวส่วนพิ้นที่เตรียมของ โดยส่วนใหญ่จะต้องมีสำหรับการออกแบบครัวขนาดใหญ่ ทำอาหารปริมาณมาก เช่นครัวร้านอาหาร ครัวโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล พิ้นที่เตรียมจะเป็นส่วนที่พักของที่ซื้อมาจากตลาด เพื่อทำการล้าง จัดแต่ง ทำความสะอาดก่อนที่จะมีการจัดเก็บเพื่อนำมาใช้งานในการอาหาร การออกแบบครัวส่วนห้องเตรียมจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เช่น เครื่องชั่ง ซิงค์ล้าง โต๊ะทำงาน ที่จัดเก็บมีด เขียง       การออกแบบครัวส่วนเก็บของสด ประเภทเนื้อ ปลา ผัก ถ้าเป็นครัวร้านอาหารก็อาจจะใช้เป็น ตู้แช่ ขนาดกลาง หรือใหญ่ หากเป็นครัวกลาง หรือครัวโรงแรมอาจจะเพิ่มขนาดเป็นห้องเย็น บรรจุของปริมาณมาก จัดเก็บเป็นระเบียบ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูปแล และค่าไฟมากกว่าการใช้ตู้แช่ขนาดเล็กหลาย ๆ ตัว Tip การเลือกตู้แช่                          การออกแบบครัวส่วนของแห้ง ประเภทข้าวสาร เครื่องปรุง ต่างๆ จะประกอบด้วยชั้นวางของ 4 ชั้นประหยัดพิ้นที่และจัด แบ่งของได้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการหยิบใช้งาน ควรเป็นห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์จำพวกหนู แมลงสาบเข้าได้ .