เครื่องดูดควัน

เลือก เครื่องดูดควัน ให้เหมาะกับการใช้งานควรที่จะเลือกอย่างไร

สิ่งจำเป็นสำหรับครัวร้านอาหาร  ครัวโรงแรมหรือภัตตาคารใดๆก็ตามต้องมี เครื่องดูดควัน เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการทำครัว และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องมีการออกแบบให้ดีและเหมาะสมต่อการใช้งานให้ตอบโจทย์แต่ละประเภทของงานครัว เพราะจะช่วยให้การระบายกลิ่นควันออกจาก เครื่องดูดควัน ที่เลือกใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักในการเลือก เครื่องดูดควัน ทีข้อควรพิจารณาในการเลือกไม่ยาก ผู้ใช้โดยทั่วไปอาจจะไม่ทราบ ในบทความนี้จะขอสรุปง่ายๆโดยมีข้อสังเกตไม่กี่ข้อโดยจะขอแบ่งประเภทของ เครื่องดูดควัน ออกตามประเภทของการติดตั้งได้ 2 ประเภทอย่างง่ายคือ

1.เครื่องดูดควัน แบบมอเตอร์ในตัวbuilt in motor  จะมีลักษณะคือติดตั้งตัวมอเตอร์ดูดควันมาในตัวของhood โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ของเครื่องดูดควัน ที่ใช้กับครัวบ้านหรือครัวขนาดเล็กที่ใช้แรงดูดปริมาณลมไม่มากสำหรับครัวที่มีจำนวนหัวเตาไม่มาก 1-2 หัว หรือไม่มีพิ้นที่สำหรับติดตั้งมอเตอร์แยก เหมาะสำหรับอาหารที่ไม่ใช่ครัวหนัก ที่มีกลิ่นควันเยอะเช่นครัวตาม คอนโด ลักษณะตามรูป

เครื่องดูดควัน

อ่านบทความ รู้เรื่อง เครื่องดูดควัน เลือกใช้งานได้เหมาะสม https://bit.ly/3ddcKwQ

2.เครื่องดูดควัน แบบแยกมอเตอร์มีลักษณะที่แยกระหว่างตัวhood และมอเตอร์จะเป็นลักษณะที่ออกแบบมาใช้สำหรับควันหนัก ปริมาณจำนวนเตามากกว่า 2หัว  เหมาะสำหรับครัวร้านอาหารครัวโรงแรมศูนย์อาหาร เครื่องดูดควัน ประเภทนี้จึงต้องมีการออกแบบและคำนวณปริมาณการดูดอากาศให้เหมาะสมกับการทำครัวด้วย โดยจะต้องคิดจากขนาดของhood ประเภทของเตา ความยาวของท่อ เพื่อให้ได้แรงดูดที่เหมาะสมไม่มาก หรือน้อยไป เพราะแรงดูดที่มากไปก็จะมีเสียงดัง และถ้าครัวที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็จะทำให้ เครื่องดูดควัน มีการดูดความเย็นออกไปมากด้วยส่งผลให้แอร์ทำงานหนักเปลืองค่าไฟ  หรือหาก เครื่องดูดควัน ดูดได้น้อยไปก็ส่งผลให้ระบายควันออกไปไม่ดี ทำให้คนในครัวทำงานได้ไม่สะดวกอันเกิดจากกลิ่นและความร้อนตัวอย่างของ เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งแยกมอเตอร์

    เครื่องดูดควัน             

หลักการในการเลือกคำนวณปริมาณลมของ เครื่องดูดควัน  ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนพอสมควร จึงต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการออกแบบและคำนวณแรงลมให้เหมาะสมกับครัวแต่ละประเภท

ตัวอย่างงานติดตั้ง เครื่องดูดควัน ที่ผ่านมา

ติดตามผลงาน  update another    https://www.facebook.com/thaikitchens.net/