ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง

การเลือก ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง สำหรับครัวร้านอาหาร ครัวโรงแรม

วันนี้จะมาแนะนำการ เลือกตู้แช่เย็น สำหรับครัวร้านอาหาร ครัวโรงแรม เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร มีหลักในการเลือกชนิดและปริมาณจำนวนเพื่อให้ตรงกับการใช้งานแต่ละประเภท และชนิดของครัว โดยพิจารณาได้โดยใช้หลักการดังต่อไปนี้

1.ประเภทของตู้แช่  แยกได้เป็น ตู้แช่เย็น และแช่แข็ง ตู้แช่เย็นโดยปกติจะมีระดับอุณหภูมิที่ 2 องศา ถึง 6 องศา เซลเซียส เหมาะสำหรับแช่รักษาอุณหภูมิของสินค้าประเภท อาหารสด เช่น เนื้อสด ผักสด ผลไม้สดเก็บไว้ภายในระยะเวลาไม่นานประมาณ 1 ถีง 5 วัน  และเก็บวัตถุดิบชนิดอื่นเช่น ซอสปรุงรส  นม น้ำดื่ม น้ำผัก น้ำผลไม้ ที่ต้องรักษาความเย็นไว้เสมอ    ส่วนตู้แช่แข็งโดยทั่วไป จะมีระดับอุณหภูมิที่ -15 องศา ถึง -18 องศา เซลเซียส  เหมาะสำหรับแช่สินค้าประเภทแช่แข็ง เช่นเนื้อแช่แข็ง  ขนมปังแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ไอศรีม เพื่อเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น หลายสัปดาห์ เหมาพสำหรับเป็นที่เก็บของ สำหรับครัวเตรียมเพราะไม่ต้องการเปิด ปิดบ่อย เพราะจะทำให้เกิดการสูญเสียความเย็นโดยไม่จำเป็น

2.ขนาดของตู้แช่ การเลือกขนาดของตู้แช่ให้เลือกโดยมีข้อพิจารณาจากขนาดของร้าน จำนวนที่นั่ง และปริมาณที่จะต้องสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน

                                                                               

แต่ละรอ บของการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อประกอบอาหารหากน้อยไปก็จะไม่เพียงพอใช้มีปัญหาทำให้ต้องไปจ่ายตลาดซื้อของทุกวัน เสียเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปวรมีตู้แช่พอเก็บให้ได้สำหรับ 2 ถึง 3

วันสำหรับตู้แช่เย็น สำหรับของที่ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อทุกวัน เช่นเนื้อหมู เนื้อไก่  ผัก   โดยในส่วนของครัวเตรียมแนะนำเป็นตู้ทรงสูง upright  เพราะจะเก็บได้ปริมาณมาก ไม่เสียพื้นที่ เก็บของได้เป็นสัดส่วน  ส่วนครัว service ที่ประกอบอาหาร แนะนำเป็นตู้แช่แบบเคาน์เตอร์ counter

                                                                                   

เพราะสามารถเก็บสินค้าได้แล้วยังสามารถทำงานด้านบนได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานประหยัดพื้นที่ของครัวและสะดวกในการใช้งาน

3.วัสดุของ ตู้แช่เย็น  วัสดุส่วนใหญ่มรสองประเภท 1.คือวัสดุสแตนเลส  จะมีข้อดีคือความคงทนแข็งแรงเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี  อีกประเภทเป็นวัสดุเหล็กเคลือบสี ข้อดีคือราคาถูก แต่อายุการใช้งานจะสั้นกว่าเพราะอาจจะเกิดสนิมได้

                                                                                 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและประเภทของการใช้ ดังนั้น การเลือกตู้แช่เย็น ก็สรุปข้อควรพิจารณาได้ตามข้อมูลข้างต้น ข้อสำคัญควรเลือกซื้อกับผู้จำหน่ายที่มีบริการบริการหลังการขาย และมีทีมงานบริการที่ดีเป็นสำคัญ